ESG SeniorCARE SICAV, a.s.

Odpovědné chování

ke světu kolem nás

ESG STRATEGIE

ESG

ESG SeniorCARE SICAV, a.s.

Naše strategie

V rámci našich dlouhodobých ESG závazků se hrdě hlásíme k zásadám a cílům odpovědného investování. Pevně věříme, že jejich rozvíjení je cestou k dosažení lepší a udržitelnější budoucnosti pro nás všechny.
Odpovědnost vůči našim investorům, nájemcům, obchodním partnerům, společnosti a životnímu prostředí je součástí naší firemní kultury. O její naplnění usilujeme každý den.
naše odpovědnost

ESG Strategie

Naši odpovědnost a závazky vůči investorům, nájemcům, obchodním partnerům, našim zaměstnancům i společnosti jako takové shrnuje ESG strategie.
Body esg

Enviromental

Investujeme a podnikáme v souladu s ochranou životního prostředí. Záleží nám na minimálním dopadu na životní prostředí a minimalizaci karbonové stopy.
 • Minimalizace skleníkových plynů pomocí moderních technologií ve všech provozech
 • Eliminace dopadů na životní protředí pomocí efektivního využití odpadních vod a waste managementu
 • Použití parametrů certifikace breaam, leed zejména v oblasti obnovitelných zdrojů
 • Dlouhodobá udržitelnost projektů

Social

Podporujeme prospěšné aktivity tam, kde působíme. Snažíme se vytvářet nové komunity a záleží nám na integraci všech obyvatel.
 • Dodržování etického kodexu fondu
 • Spolupráce se subjekty, které vyznávají stejné hodnoty
 • Gendrově vyvážené pracovní podmínky
 • Pozitivní přístup k souladu pracovního a osobního života
 • Humánní přístup ke klientům a jejich potřebám

Governance

Férové a transparentní jednání je naší prioritou. Jednáme otevřeně a seriozně s kýmkoliv, zakládáme si na udržování dobrých vztahů.
 • Spolupráce se subjekty, které vyznávají stejné hodnoty
 • Spolupráce s lokálními autoritami
 • Vyvážené mzdové ohodnocení ve všech lokalitách
 • Plné respektování daňové a účetní legislativy
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.

Naše odpovědnost

Jsme vázáni vůči klientům ESG strategií a statutem fondu, kterou prosazujeme u všech realizovaných projektů.

Environment

 • Minimalizace skleníkových plynů pomocí moderních technologií ve všech provozech
 • Eliminace dopadů na životní protředí pomocí efektivního využití odpadních vod a waste managementu
 • Použití parametrů certifikace breaam, leed zejména v oblasti obnovitelných zdrojů
 • Dlouhodobá udržitelnost projektů

Social

 • Dodržování etického kodexu fondu
 • Spolupráce se subjekty, které vyznávají stejné hodnoty
 • Gendrově vyvážené pracovní podmínky
 • Pozitivní přístup k souladu pracovního a osobního života
 • Humánní přístup ke klientům a jejich potřebám

Governance

 • Spolupráce se subjekty, které vyznávají stejné hodnoty
 • Spolupráce s lokálními autoritami
 • Vyvážené mzdové ohodnocení ve všech lokalitách
 • Plné respektování daňové a účetní legislativy